МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Staż5 1  16.12.2021року

                                English version          

    16.12.2021 на розширеному засіданні кафедри теорії виховання Університету в Лодзі (Республіка Польща), яку очолює Богуслав Сліверський, доктор педагогічних наук, професор, успішно відбулись звіти викладачів кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка як підсумок їх міжнародного наукового стажування за темою: «Використання інноваційних технологій у роботі викладача університету».

  Учасники стажування – Ірина Андрощук, д.п.н., професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки; Марія Братко, д.п.н., доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки, директор коледжу «Універсум»; Інна Леонтьєва, к.п.н., доцент кафедри теорії та історії педагогіки; Алла Михалюк, к.п.н., доцент кафедри теорії та історії педагогіки; Олена Тадеуш, к.п.н. доцент, доцент кафедри теорії та історії педагогіки – презентували свої напрацювання щодо обрання інноваційних стратегій у роботі зі здобувачами вищої освіти, а також щодо використання інноваційних технологій, методик та інструментів у практичній діяльності.

  В обговоренні виступів взяли участь: Аліна Врубель, д.п.н., проф., декан факультету педагогічних наук, яка висловила подяку всім учасникам стажування за інноваційність представленого досвіду, його адаптивність і можливість використання в польських умовах; Богуслав Сліверський, д.п.н., професор, зав. кафедри виховання відзначив високий рівень професіоналізму, креативності викладачів, що проходили стажування, акцентував на превалюванні у їхньому науково-педагогічному досвіді технологій, спрямованих на  розвиток особистісних та професійних компетентностей майбутніх педагогів. Великий інтерес викликали технології гуманної педагогіки, педагогічні кейси, історико-педагогічні квести, цифрові технології та електронне середовище університету, інноваційні стратегії навчання, виховання і розвитку здобувачів вищої освіти.

  Вітаємо колег з успішним завершенням міжнародного стажування в університеті в Лодзі

Staż 3

Staż1

Staż2

Факультет у соціальних мережах