Вітаємо!

image0 2  15  грудня 2021 року    Матюшинець 2  21 грудня 2021 року

                   English version            

 

  Упродовж останніх тижнів 2021 року відбулися два успішні захисти дисертацій співробітників Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка:

Щиро вітаємо Головатенко Тетяну Юріївну, старшого викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання, яка захистила дисертаційне дослідження з теми «Тенденції професійної підготовки вчителів початкової школи у закладах вищої освіти країн Бенілюксу» 15 грудня 2021 року (науковий керівник – Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка) та Матюшинець Яну Володимирівну, старшого викладача кафедри педагогіки та психології,  із захистом  дисертаційного дослідження  з теми «Ґенеза ідей розвивального освітнього середовища дітей у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)» 21 грудня 2021 (науковий керівник - Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка).

Нехай подальший науковий шлях Тетяни ГОЛОВАТЕНКО та Яни МАТЮШИНЕЦЬ буде сповнений новими планами та їх досягненнями. Бажаємо нових професійних і наукових здобутків колегам, натхнення у науково-професійній діяльності!

image1 2

image2 1

Матюшинець 1

Матюшинець 3

Факультет у соціальних мережах