VІ Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»

 

  гол 17 05 11-14 травня2021 року

                                  English version

  З 11 травня по 14 травня 2021 р. за ініціативи викладачів кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, у рамках Днів науки, відбулося щорічне навчання у VІ Міжнародній Грінченківській науковій школі для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки». Учасниками семінару стали науковці з трьох країн світу: України, Республіки Польща, Чеської Республіки. Метою щорічних заходів цього формату є популяризація науки й наукових досягнень, актуалізація тематики сучасних наукових досліджень, мотивація молодих науковців до дослідницької діяльності.

Цьогоріч план роботи Наукової онлайн-школи  містив тематичні дні. Перший день – Академічний – був присвячений напрямам розвитку педагогічної науки, методології сучасних досліджень в умовах швидкоплинних викликів.  Слухачі школи мали можливість заслухати доповіді спікерів й поставити їм актуальні питання. Спікерами Академічного дня стали: Ольга Сухомлинська, головна наукова співробітниця ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського, докторка педагогічних наук, професорка, дійсна членкиня (академік) НАПН України «Розвиток педагогічної науки крізь призму дисертаційних досліджень»; Олена Локшина, завідувачка відділення порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, членкиня-кореспондентка НАПН України «Програма ЄС «Освіта та навчання 2020»: еволюція пріоритетів в умовах швидкозмінних викликів сучасності»; Світлана Сисоєва, академік-секретарка відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, дійсна членкиня (академік) НАПН України «Методологія сучасного дослідження в галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»».

Робота другого дня Наукової школи – Міжнародного – стосувалася популяризації європейського досвіду в галузі наукових досліджень, зокрема – Республіки Польща та Чеської Республіки. Спікери цього дня: Йозеф Малах, завідувач кафедри педагогіки і андрагогіки Університету Острави, доктор габілітований, професор (Чеська Республіка); Ришарда Чержнєвська, професорка кафедри соціальної педагогіки факультету педагогіки Єзуїтського університету Ігнація у Кракові, докторка габілітована (Республіка Польща); Марта-Марія Урлінська, докторка габілітована, професорка Єзуїтського університету Ігнація в Кракові (Республіка Польща); Магдалена Урлінська-Беренс, викладачка кафедри геріатрії, геронтології та соціальної роботи факультету педагогіки Єзуїтського університету Ігнація в Кракові (Республіка Польща).

Джерелознавчий день відзначився ознайомленням з електронними інформаційними ресурсами ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського у розвитку педагогіки, психології та освіти (Лариса Пономаренко, завідувачка відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського, кандидатка наук із соціальних комунікацій); з досвідом в управлінні даними досліджень (Світлана Чуканова, завідувачка сектора Наукової бібліотеки, координаторка Американської бібліотеки імені Віктора Китастого Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидатка педагогічних наук); з фондам Педагогічного музею (Олександр Міхно, директор Педагогічного музею України (НАПН України), кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник).

У Методичний день слухачам Наукової школи було надано унікальну можливість взяти участь у засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.06 (з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»), а також попрацювати з електронними інструментами підготовки дисертації (Наталія Мазур, доцентка кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки ФІТУ Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, доцент).

Захід проведено у рамках реалізації наукової теми Педагогічного інституту «Сучасні стратегії підготовки педагога в умовах Євроінтеграції».

Координатори онлайн-конференції: Людмила Хоружа, завідувачка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; Інна Леонтьєва, доцентка кафедри теорії та історії педагогіки.

VІ Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки».

image 16

image 15

image 14

image 13

image 12

image 9

image 8

image 4

image 3

image 17

1620904532128

1620904532124

1620904532097

Факультет у соціальних мережах