25th Annual National IATEFL Ukraine Conference

itafl title 2 16 – 17 квітня 2021 року

                       English version

 

16 – 17 квітня 2021 року викладачі кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту взяли участь у XXV щорічній національній конференції для вчителів англійської мови як іноземної, організованої Британською Радою в Україні та Міжнародною асоціацією вчителів англійської мови (IATEFL).

На пленарних засіданнях із доповідями виступили: фахівець у галузі лінгвістики та сертифікований спеціаліст з методики навчання англійської мови С. Торнбері (Scott Thornbury «My 7 favourite language teaching methods», «Teaching: The long conversation»); регіональний менеджер Британської ради у Хорватії М. Мандекіч та керівник відділу англійської мови Британської Ради в Україні  С. Етертон (Maja Mandekic & Simon Etherton «Future English Online Teacher Community»); менеджер з академічного навчання англійської мови Британської Ради в Україні К. Мартінкевич (Katherine Martinkevich «The un-homework approach: how to make home assignments work»); провідний спеціаліст у галузі методики навчання англійської мови М. Ендріус (Mark Andrews «Plague, Pox and Pandemic»); дослідник, педагог, автор серії підручників з методики навчання англійської мови Дж. Андерсон (Jason Anderson «Contemporary lesson planning frameworks in ELT»); провідний спеціаліст курсів з підготовки до складання англійської мови на сертифікат CELTA  Ф. Уорвік (Phil Warwick «Embracing Isolation by Enhancing Student Autonomy»).

Викладачі кафедри іноземних мов і методик їх навчання ознайомились із новими тенденціями у методиці викладання англійської мови; отримали можливість долучитися до досвіду іноземних колег з питань ефективного застосування сучасних технологій у процесі навчання англійської мови студентів – майбутніх педагогів; поглибили свої знання із сучасного англомовного професійного дискурсу.

Окрім участі в пленарних засіданнях, викладачі кафедри іноземних мов і методик їх навчання стали активними учасниками серії навчально-методичних майстер-класів («Burnout in ELT: a scary reality (along with practical ways on how to avoid it»; «Designing an EFL course: challenges and solutions»; «Тесhnology-enhanced pedagogy for ESP»; «CLIL and how to bring it into the classroom»; «Teacher еraining online»; «Exploiting aphoristic quotes in ELT to form life competencies: knowledge, skills and attitudes»; «How to Organize Integrated Learning (primary school, workshop)»; «Contemporary lesson planning frameworks in ELT»; «Instructional feedback in academic writing: how to not overcorrect and inspire students to write»; «Embracing Isolation by Enhancing Student Autonomy»; «COVID Blueprint: Practical Strategies for Teachers») та поділились власним досвідом навчання англійської мови майбутніх педагогів – вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти.

Зміст програми конференції був спрямований на формування практичних життєвих навичок засобами іноземної мови. Особлива увага була зосереджена на застосуванні ефективних методів та прийомів навчання англійської мови у період пандемії, коли практичні заняття проводяться в онлайн форматі.

У межах роботи конференції викладачами було відвідано віртуальну виставку сучасних підручників з англійської мови для різновікових груп учнів/ студентів / всіх зацікавлених у вивченні англійської мови.

За результатами участі у конференції всі учасники отримали сертифікати.

 

Факультет у соціальних мережах