Виїзне семінарське заняття з дисципліни «Математика та інформатика з методикою навчання»

23.10.19 1  23 жовтня 2019 року

            English version

23 жовтня 2019 року на базі Київського палацу дітей та юнацтва відбулося виїзне семінарське заняття з теми: «Інноваційні технології у навчанні та вихованні» у межах вивчення дисципліни «Математика та інформатика з методикою навчання» для студентів ІV курсу, ДОб-1-16-4.0д, ДОб-2-16-4.0д денної форми навчання, спеціальності 012 «Дошкільна освіта».

Студенти відвідали ХІ міжнародну виставку «Інноватика у сучасній освіті» та Х міжнародну виставку освіти за кордоном «World Edu» , що відбулися у Київському палаці дітей та юнацтва. У ході виїзного семінарського заняття студенти мали змогу взяти участь у круглому столі на тему «Сучасні проблеми освіти» організаторами якої були доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експерементальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України Канішевська Л. В. та доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Лабораторія виховання у сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України Гончар Л. В.

Модератори Вишнівська Наталія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти; Шкуренко О. В.– кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти; Кондратюк С. Г. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти.

Факультет у соціальних мережах